Odnośniki: Europejski Fundusz Społeczny   Fundusze Europejskie Program Regionalny

Dokumenty do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Regulamin rekrutacji w projekcie (otwórz plik PDF)
  2. Oświadczenie rekrutacyjne (otwórz plik PDF)
  3. Oświadczenie uczestnika projektu (otwórz plik PDF)
  4. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku (otwórz plik PDF)
  5. Umowa o uczestnictwo w Projekcie (otwórz plik PDF)
  6. Zwrot kosztów dojazdu (otwórz plik PDF)