Ogłoszenia:
2018.12.31Zakończyliśmy realizację projektu pn. „Wejdź na rynek pracy z POWERem”Celem projektu było zwiększenie szans na rynku pracy dla 156 osób w wieku 15-29 lat, w tym niepełnosprawnych... więcej...
Odnośniki: Europejski Fundusz Społeczny   Fundusze Europejskie Program Regionalny

Informacje o projekcie

Profesjonalne szkolenia zawodowe zakończone uzyskaniem certyfikatu do wykonywania zawodu dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich.

Projekt „Wejdź na rynek pracy z POWERem” realizowany jest przez STOWARZYSZENIE HUMANEO od 01 stycznia 2017 do 31 marca 2018 roku.

Projekt adresowany jest dla osób w wieku 15-29 lat, bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz mieszkają na terenie województwa śląskiego.

Wsparcie w ramach projektu:

Projekt zakłada wsparcie odpowiadające na zidentyfikowane bariery i trudności w wejściu i utrzymaniu na rynku pracy, oparte na min. 3 elementach indywidualnych i kompleksowej pomocy:

 • 2 obligatoryjnych: identyfikacji potrzeb oraz poradnictwa zawodowego i pośrednictwa
 • 2 fakultatywnych, wybieranych w zależności od potrzeb i możliwości, osobom, którym udzielane jest wsparcie: szkolenia, staż.
Identyfikacja potrzeb i diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego wraz z opracowaniem IPD 8h /os.- (obligatoryjne)
 • Identyfikacja oczekiwań
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych
Grupowe poradnictwo zawodowe- 12h/gr. (obligatoryjne)
 • Dyskryminacja pozioma i pionowa na rynku pracy
 • Określenie predyspozycji zawodowych
 • Autoprezentacja
 • Planowanie drogi zawodowej
 • Zdobywanie pracy
 • Poruszanie po rynku pracy
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Planowanie kariery zawodowej
Pośrednictwo pracy – 16 h/os. (obligatoryjne)
 • Przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów na przedstawione oferty pracy
 • Wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy, także w sytuacji utraty zatrudnienia
Szkolenia zawodowe
 • Sprzedawca w centrach sprzedaży telefonicznej/ internetowej- telemarketer- 120h/gr
 • Specjalista ds. sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych-120h/gr
 • Magazynier z obsługą wózków jezdniowych- 160h/gr
 • BONY SZKOLENIOWE- szkolenia wybrane na podstawie IPD i w oparciu o analizę potrzeb pracodawców z województwa śląskiego- średnio 120h/os
Staż – 3 miesięcy/os.

W ramach uczestnictwa w projekcie uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe oraz stażowe, zwrot kosztów dojazdu, egzaminy zawodowe, materiały dydaktyczne, poczęstunek.

WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE!